Povinné ručení

Povinné ručení je označení pro zákonem povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Používá se také výraz zákonné pojištění. Je to vlastně státem přikázaná pojistná ochrana škod, které způsobí vozidlo při provozu. Už z názvu vypovídá, že je povinné pro každého majitele či spolumajitele registrovaného vozidla v České republice. Existují ovšem i výjimky, jsou to vozidla záchranného integrovaného systému, vozidla pojištěná v zahraničí, vozidla bezpečnostní informační služby, vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace, vozidla vojenského zpravodajství, vozidla Policie ČR a vozidla sborů dobrovolných hasičů. Tento výraz není obecně velmi oblíbený, ale pokud už se nějaká ta škoda stane, je každý rád, že povinné ručení má. Jelikož se jedná o pojištění odpovědnosti, vyplácí se pouze škoda, kterou jste způsobili, ale pojišťovna vám nezaplatí škodu na vašem vlastním automobilu, na toto se vztahuje jiný produkt a to havarijní pojištění, které povinné není. Povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a příslušná vyhláška.

Kalkulačka povinného ručení a ceník

Pojišťovna uhradí škody, které vznikly na zdraví včetně úmrtí, uhradí škody na majetku, ať už se jedná o automobil či jiný majetek a další škody, které jsou uvedeny v zákoně. Existují i výjimky, kdy pojišťovna odmítne uhradit škody či je po vás bude poté vymáhat. Tyto výjimky jsou: řízení pod vlivem alkoholu, řízení pod vlivem drog, technicky nezpůsobilé vozidlo, pokud jste měli zákaz řízení nebo pokud škoda byla způsobena úmyslně. Pojistná ochrana se vztahuje nejen na majitele vozidla, ale na kohokoliv dalšího, kdo vozidlo řídil v době nehody. Není tedy na místě se strachovat půjčovat automobil dětem či známým, ovšem existují i některé pojišťovny, které toto neumožňují. Pro nejlepší srovnání povinného ručení doporučujeme kalkulačku povinného ručení na našem webu.

Pokud nemáte povinné ručení, dostanete pokutu

Pokud majitel vozidla nemá sjednané povinné ručení, hrozí mu pokuta až do výše 40 000 Kč, navíc silniční hlídka může uložit pokutu až do výše 3 000 Kč a udělit zákaz řízení na dobu jednoho roku a k tomu všemu si navíc Česká kancelář pojistitelů účtuje za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno 20 až 300 Kč jako takzvané sankční pojistné.

Povinné ručení mimo ČR

Platnost povinného ručení v zahraničí je stanovena v každém státě Evropského hospodářského prostoru a navíc je seznam státu, kde je povinné ručení vyžadováno, určen Ministerstvem financí v prováděcí vyhlášce. Na zelené kartě povinného ručení, kterou vlastní každý pojistitel a kterou se prokazuje, jsou přeškrtnuty státy, kde zde sjednané povinné ručení neplatí. V těchto státech musíte zaplatit tzv. hraniční pojištění, které stanovují orgány zahraničního státu. Toto hraniční pojištění umožňuje vstup a provoz vozidla na území příslušného státu.

Jak a kdy se platí povinné ručení – Povinné ručení se platí zpravidla v ročním intervalu a to buď jednorázově či ve splátkách čtvrtletních či pololetních. Platba se provádí buď složenkou, nebo na pobočce příslušné pojišťovny, kterou si vyberete. V této době se ale nejvíc rozmáhá platba přes internet, tzv. internetbanking, kdy určenou částku převedete na účet pojišťovny.

Povinné ručení Triglav, Allianz, ČSOB a další

Povinné ručení v dnešní době nabízí 13 pojišťoven v ČR, které jsou členy České kanceláře pojistitelů, to znamená, že mají licenci na poskytování povinného ručení. Mezi pojišťovnami jsou samozřejmě rozdíly ve výši povinného ručení, v nabízených produktech jako je například asistenční služba nebo doplňkové pojištění, liší se v nabízených slevách a různých výhodách a ve způsobu likvidace pojistné události. Proto je dobré věnovat výběru pojišťovny pozornost a nesjednat si pojištění u první, kterou najdete. Mezi nejznámější pojišťovny patří Pojišťovna Allianz, Česká pojišťovna, Pojišťovna ČSOB, Pojišťovna Generali, Pojišťovna Kooperativa, Pojišťovna Uniqa, dále pak Pojišťovna Wüstenrot, Pojišťovna Triglav, Pojišťovna Slavia, Pojišťovna AXA, Česká podnikatelská pojišťovna, Dolnorakouská pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna.

Povinné ručení online

Sjednání povinného ručení je velmi snadné, stačí zajít osobně do pojišťovny, kterou jste si vybrali, čí z pohodlí domova stačí vyplnit online formulář přes Internet. Na Internetu si na stránkách určité pojišťovny naleznete odkaz na sjednání online povinného ručení a postupujete podle pokynů. Také lze sjednat povinné ručení online přes webové stránky specializované na povinné ručení, na těchto stránkách si nejprve pomocí kalkulačky spočítáte, která pojišťovna je pro vás ta pravá a bude pro vás nejvýhodnější, zabere to jen pár minut. Poté si zde také ihned můžete sjednat pojištění. Pokud jste vlastník firmy, povinné ručení je pro vás uznatelný náklad a můžete si ho samozřejmě odečíst z daní.

Sazby pojištění podle druhu vozidla

Sazby povinného ručení – Hlavními kritérii jsou pro většinu pojišťoven druh vozidla (zda je nákladní, osobní atd.), dále pak objem motoru, výkon motoru, hmotnost vozidla, způsob užití vozidla (běžný provoz či například taxi služba), stáří vozidla, průběh předchozího pojištění (stanoví se buď sleva či přirážka), věk a bydliště pojistníka, zda je pojistník soukromá osoba či podnikatel, jaké má pojistník povolání či zda má u sjednané pojišťovny i nějaké další produkty. Dalšími kritérii jsou frekvence placení pojistného, počet škod či měsíců bez nehody či výše pojistných limitů. Některé pojišťovny také zvýhodňují držitele průkazu ZTP či lékaře.

Zrušení povinného ručení

K povinnému ručení patří kromě jeho sjednání také jeho zrušení. Každou pojistnou smlouvu lze zrušit do dvou měsíců od jejího uzavření a poté má pojišťovna ještě osmidenní lhůtu na vypovězení. Povinné ručení zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období a tato výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pojistnou smlouvu tedy nemůžete vypovědět kdykoliv se vám zachce, ale až ke konci pojistného období, tehdy je ta nejlepší doba na změnu pojišťovny, pokud o ní uvažujete. Pojištění zaniká nezaplacením pojistného, dohodou mezi pojistitelem a pojistníkem či změnou vlastníka pojištěného vozidla nebo krádeží vozidla. Smlouva také zaniká, když přestane existovat pojištěné vozidlo, tzn. že je zlikvidováno či je na vrakovišti. Všechny tyto skutečnosti musí být písemně doloženy.

Zvyšování sazeb pojišťoven

Pojišťovny každoročně zvyšují své sazby a navíc už není tak jednoduché vyznat se v tom, která pojišťovna je pro mne ta nejlepší, proto je dobré navštívit pojišťovacího poradce, který vám nejen poradí, ale také vám může poskytnout velkoobchodní slevy, které má díky smlouvám s pojišťovnami, a tak budete mít povinné ručení levnější než byste měli v kanceláři vaší pojišťovny.

Copyright (c) 2019 PFP s.r.o.